January 27, 2022

Ny leder i Alfa Eiendomsdrift AS

2022 startet med friske takter og fokus på fremtid.

Tirsdag 4. januar startet Jørgen Lysnes som daglig leder i Alfa Eiendomsdrift AS.

Jørgen Lysnes går fra UTD Reklameprodusenten for å fokusere på eiendom i fremtiden.